پیام معظم رهبری به جهادگران:
در جامعه ای که تلاش و کار و فعالیت اقتصادی با زراندوزی و زیاده طلبی نسبت به دیگران و به عمل کردن نسبت به محرومان و بی اعتنا بودن نسبت به آنان همراه نباشد، مال مردم خوردن وجود نداشته باشد و... مردم اهل صبر و استقامت باشند... این جامعه به بهشت و گلستان تبدیل می شود... جهاد سازندگی مظهر حرکت مردمی خالص و عاشقانه در راه سازندگی کشور و انقلاب است.
جهاد سازندگی، نماد جهت گیری های انقلاب اسلامی
فرمان تاریخی حضرت امام خمینی مبنی بر تأسیس نهاد انقلابی جهاد سازندگی نقطه عطفی در انقلاب اسلامی است. این فرمان نشان داد که رهبر انقلاب به سازندگی و عمران ایران و خودکفایی اقتصادی مردم چقدر اهمیت می دهند. به راستی می توان گفت که جهاد سازندگی نماد جهت گیری های انقلاب اسلامی است. انقلابی که تمام ابعاد معنوی و مادی وجود انسانی را در نظر گرفته و برای رسیدن به کمال و استقلال فکری و اقتصادی خود، تلاش می کند.
جهادسازندگی و محرومیت زدایی
یکی از مهمترین اهداف این نهاد انقلابی، برقراری عدالت اجتماعی و رفع محرومیت از چهره ایران اسلامی به خصوص از روستاها است. اگر نگاهی به عملکرد بیست ساله این نهاد بیندازیم، می بینیم که در این زمینه کارهای بسیار ارزشمندی صورت گرفته است و هم وطنان روستایی ما از امکانات برق، آب و تلفن بهره مند شده و فاصله طبقاتی کاهش یافته است.
همه با هم برای آبادانی کشور
یکی از اصول اولیه این نهاد، مشارکت همه اقشار مردم و کمک از تجربیات تمام مردم است. مردمی بودن از مهمترین ویژگی های این نهاد است. این نهاد به هیچ گروه و دسته ای متعلق نیست. از مردم و در میان مردم می باشد و برای مردم خدمت می کند.
ابلاغ پیام انقلاب اسلامی در کشورهای دیگر
جهاد سازندگی با حضور در کشورهای محروم و مستضعف جهان به خصوص در قاره های آسیا و آفریقا و با فعالیتهای خود، علاوه بر کمک به آن مردم، پیام انقلاب اسلامی را به آنها ابلاغ می کند.
مردم بسیاری از کشورها که از خدمات جهادگران مخلص بهره مند شده اند، به خوبی پیام انقلاب اسلامی ایران را درک کرده و از اسلام به عنوان مکتبی سعادت بخش و از امام خمینی و مقام معظم رهبری به عنوان رهبرانی بزرگ یاد می کنند.


جهاد سازندگی و دفاع مقدس
حضور جهاد سازندگی در طی هشت سال دفاع مقدس، با وظیفه برجسته مهندسی ـ رزمی و تقدیم بیش از سه هزار شهید، جانباز و آزاده، شایان توجه و عظیم است. حضرت امام خمینی(ره) در تقدیر از نقش جهاد سازندگی، جهادگران را «سنگرسازان بی سنگر» توصیف کردند.
اعزام رزمندگان به جبهه و ارسال کمک های نقدی مردم عزیز به جبهه ها از دیگر فعالیت های جهاد سازندگی در طول دفاع مقدس است.
جهاد سازندگی و توسعه سیاسی
نقش جهاد سازندگی را در توسعه سیاسی نباید از یاد برد. ایجاد زمینه های مشارکت عمومی روستائیان در سرنوشت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، بیانگر توانمندی جهاد سازندگی در این عرصه است.
جهاد سازندگی در تشکیل هیئت ها و شوراهای روستائی و یاری آنان، نقش بسیار زیادی داشته است.
جهاد سازندگی، معجزه انقلاب اسلامی
مجموعه دستاوردها و خدمات زیاد جهاد سازندگی در عرصه های اقتصادی و فرهنگی در روستاها و شهرهای ایران، گویای ظرفیت و توان بالای جهاد سازندگی در خدمت گزاری به مردم است. حاصل تلاش بیست ساله جهادگران، رضایت رهبری و مردم است و به خاطر همین دستاوردهاست که مقام معظم رهبری در مقام تقدیر از فعالیت های جهاد سازندگی آنرا «معجزه انقلاب اسلامی» قلمداد می کنند.
پیشقراولان توسعه
این نهاد با داشتن کارکنانی متعهد و متخصص و مبتکر، در صف اول توسعه اقتصادی قرار دارد. جهاد سازندگی از پشتوانه بزرگ علمی برخوردار است و با کمک از افرادی مؤمن و متعهد به سازندگی ایران اسلامی همت گماشته است. مکانیزه کردن صنایع دامی و لبنی و کشاورزی از مهمترین برنامه های این نهاد است که به توسعه کشور کمک زیادی می کند.
جهاد سازندگی و برنامه سوم توسعه:
در برنامه سوم توسعه نیز، جهاد سازندگی یکی از مهمترین نهادهایی است که دولت را یاری داده و گامهایی اساسی در این راه برمی دارد. در این برنامه، شعار جهاد سازندگی، اشتغال، تولید، صادرات، مشارکت، بهره وری، تحقیقات و حفظ منابع طبیعی می باشد و امید می رود که این نهاد به خوبی از عهده این مسئولیت ها برآمده و بعد از این برنامه، ایران به کشوری توسعه یافته و مستقل تبدیل شود.
جهاد سازندگی و سامان دادن اقتصاد
این نهاد در امر اقتصاد و تولید ناخالص داخلی نقش به سزایی دارد. جهاد سازندگی به عنوان متولی امور دام، شیلات، منابع طبیعی و صنایع روستایی، حدود 12 تا 13 درصد اقتصاد کشور را در اختیار دارد و آنرا به خوبی هدایت می کند و سامان می دهد.
ایام جهاد
گرامی باد ایام جهاد است  که زینت بخش هر بخش و بلاد است
همه دیدند و می دیدیم و دیدید  که سنگرساز بی سنگر جهاد است
اگر سازندگی نوعی جهاد است  نماد عینی اش در این نهاد است
میان آتش و توپ و مسلسل  نمی کردند یک آنی معطل
برای اعتلای حق مطلق  برای حفظ جان لشکر حق
هزاران خاکریز و تل و سنگر  بنا کردند، ایمان را تو بنگر
بلی این گونه مردان شیر مردند  پس از جنگ حرکتی شایسته کردند
به اقصی نقطه های دور رفتند  حدیث راهیان نور گرفتند
جهادی آشنا با درد و رنج است  به معنای حقیقی مرد مرد است
در امیدواری باز کردند  سپس سازندگی آغاز کردند
جهاد خود یادگاری از امام است  نهادی پیرو خط امام است
زندگی بهتر در پرتو سازندگی
در اسلام همانطور که سعی و تلاش برای زندگی معنوی و اخروی مورد تأکید قرار گرفته، به تلاش در جهت رفع نیازهای مادی نیز توجه می شود. حضرت علی(ع) می فرمایند: «هر کس که آب و خاکی پیدا کند و باز هم فقیر باشد، خدا او را رحمت نمی کند».
سازندگی، عامل برتری مسلمانان
برتری فرهنگ اسلام بر دیگر فرهنگ ها این است که در این فرهنگ، به همان میزان که به خودسازی تأکید شده است، به سازندگی و عمران شهرها و روستاها نیز توجه شده و از کار و تلاش برای خودکفایی اقتصادی، به عنوان امری مقدس یاد شده است. بطوری که اگر کسی در راه بدست آوردن مایحتاج خانواده خود، کار کرده و در راه آن کشته شود، شهید محسوب می شود.
توسعه و رفاه در پرتو سازندگی
زندگی همراه با توسعه و رفاه و معنویت برای آن جامعه ای فراهم می شود که تمام اقشار آن در سازندگی نقش داشته و به آن اهمیت بدهند. جامعه ای که اساس آن بر تلاش و کوشش باشد، بی شک به توسعه همه جانبه نیز می رسد.
زمین و سازندگی
در نظام اجتماعی و سیاسی اسلام به آباد کردن شهرها و روستاها و بارور کردن زمین های لم یزرع و بی حاصل تأکید فراوانی شده است. در قرآن کریم آمده است که «خداوند شما را از زمین ایجاد کرد و به آبادانی در آن گماشت.» از این آیه شریفه می توان این گونه نتیجه گیری کرد که یکی از وظایف انسان بر روی زمین، سازندگی و عمران است.
رسول خدا(ص) و سازندگی
زمانی که رسول خدا(ص) حکومت اسلامی را در شهر مدینه برپا کرد، کشاورزی و تجارت رونقی تازه یافت و در احکام اسلامی، فصلی در رابطه با احکام اقتصاد، گشوده شد بطوری که بعد از مدت کوتاهی مدینه، مرکز مهم تولیدات کشاورزی شد. آری اسلام، عرب جاهلی را از تنبلی و تن پروری خارج کرده و به کار و سازندگی واداشت.
حضرت علی(ع) و سازندگی
حضرت علی(ع) به آبادان کردن مزارع و باغ ها و قنات ها، اهمیّت بسیاری می داد و خود برای سازندگی و عمران شهرها و روستاها می کوشید و یاران خود را به کار و تلاش توصیه می فرمود. سیره عملی آن حضرت که روزها به کار و تلاش و شب ها به عبادت مشغول بود، سرمش و الگوی مناسبی برای مردم است. تعداد زیادی از مشرکان با دیدن این صحنه های سازندگی و تلاش، به دین اسلام می گرویدند. در نامه آن حضرت به مالک اشتر، به همان میزان که به ایمان مردم توجه شده است؛ عمران و سازندگی هم مورد تأکید واقع شده است.
ائمه معصومین و سازندگی
امامان معصوم نیز همگی در کنار رسیدگی به کارهای مردم و نشر معارف اسلامی، به کار و کوشش نیز می پرداختند و از طریق کشاورزی و تجارت، مخارج زندگی را تأمین می کردند. روزی شخصی از امام صادق(ع) تقاضا کرد که ایشان دعا کنند که رزق و روزی او به راحتی برسد. حضرت فرمود: «برایت دعا نمی کنم. آن گونه که خدا به تو امر فرموده است، روزی خود را بدست بیاور.»
جهاد سازندگی در کلام امام خمینی(ره)
امام خمینی(ره) نیز به منظور شکوفایی استعدادهای جوانان و خارج کردن کشور از سلطه اقتصادی بیگانگان، دستور تشکیل جهاد سازندگی را صادر کردند و همیشه در سخنرانی ها و بیانات خود از کار و تلاش جهادگران، تقدیر و تشکر می کردند و می فرمودند: «من از همه شما متشکر هستم و از این حسّ و تعاونتان خیلی حظ می برم و خیلی هم خود من میل داشتم که بروم یک دفعه در این جهاد سازندگی خدمت کنم».

 


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
آخرین پست ها

۱۰ بهمن‌ماه؛ پایان مسابقه انتخاب نام مجتمع‌های صندوق ذخیره بسیجیان..........دوشنبه 7 بهمن 1398

فراخوان مسابقه انتخاب نام و طرح اتود اولیه لوگو مجتمع های فرهنگی رفاهی گردشگری صندوق ذخیره بسیجیان..........دوشنبه 30 دی 1398

داود دلدار - کارتونیست و کاریکاتوریست..........جمعه 10 آبان 1398

در آبیاری قطره ای ، قطره چکان مناسب کدام است؟..........شنبه 13 مهر 1398

مشخصات قطره چکان ها..........شنبه 13 مهر 1398

معاون آب و خاک در بازدید از طرح سیستم آبیاری بارانی و قطره ای استان آذربایجانشرقی..........یکشنبه 7 مهر 1398

مجلۀ تحقیقات آب و خاک ایران..........یکشنبه 7 مهر 1398

کلینیک تخصصی کسب و کار (مکنا)..........چهارشنبه 1 خرداد 1398

فهرست بهای 1398..........پنجشنبه 8 فروردین 1398

مسابقات کمانگیری روی اسب - تبریز - جام سرداران شهید آذربایجان ..........شنبه 6 بهمن 1397

یاشیل باغبان سهند..........شنبه 6 بهمن 1397

افت 40 تا 50 سانتی‌متری دشت‌‌های استان..........چهارشنبه 26 دی 1397

تجلیل معاون وزیر آموزش و پرورش از رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی..........چهارشنبه 19 دی 1397

1457 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح های احیای دریاچه ارومیه به استان ابلاغ شد..........یکشنبه 13 آبان 1397

کاریکاتور های کم آبی.............پنجشنبه 25 مرداد 1397

آذربایجان‌شرقی، یکی از غنی‌ترین مناطق کشور در زمینه گیاهان دارویی است..........سه شنبه 18 اردیبهشت 1397

اسناد خزانه اسلامی چیست؟ ..........سه شنبه 16 آبان 1396

بحران آب را جدی بگیریم..........جمعه 12 آبان 1396

انواع قرار داد------------روش قرارداد بر اساس فهرست بها..........سه شنبه 9 آبان 1396

آبیاری تحت فشار..........دوشنبه 3 آبان 1395

همه پستها

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic